Pravidelné akce v naší farnosti

Výuka náboženství – školní rok 2021/2022

ZŠ Dobřichovicečtvrtekod 15:00 hodin
ZŠ Všenory pátekod 14:00 hodin

Katechetka Mgr. Jana Sluková – tel.č. 777 970 013

Příležitost ke svátosti smíření

Všední den ve všech kostelích přede mší sv., nebo dle osobní domluvy s knězem.

Setkávání nad Písmem – společenství Beta

Úterý 9:00–11:00, fara v Řevnicích (nedělní liturgické texty, diskuze, modlitba).

Modlitby matek

Středa v 9:30-11:00 na faře v Řevnicích. Zvány jsou nejen maminky s dětmi, ale i babičky. Zpíváme Bohu chvály, děkujeme a přimlouváme se za své rodiny. Bližší informace K. Benešová

email: [email protected] nebo na:
www.modlitbymatek.cz

Charismatické společenství

čtvrtek od 18:00 hodin, fara v Řevnicích. Bližší informace podá Marika Potoček, 608 980 324, [email protected]

Mše svatá v domově důchodců v Dobřichovicích

Čtvrtek 15:00 – nepravidelně dle domluvy.  Vždy bude oznámeno po nedělní mši svaté.

Modlitba růžence

Středa a neděle půl hodiny před začátkem mše sv. v  kostele Řevnicích.

Společenství Navštívení P. Marie

pátek 9:30 – 11:00 hod., fara v Řevnicích (růženec, korunka k Božímu milosrdenství)

Krátká adorace

První pátek v měsíci od 16:30 v kostele v Řevnicích

Na základě výzvy arcibiskupa pražského Mons. Jana Graubnera, který zřídil duchovní společenství věřících Eucharistická hodina. Více na:

https://apha.cz/novinky/eucharisticka-hodina/

Nedělní škola – bohoslužba slova pro děti cca 5 – 10 let

V neděli v rámci mše sv. v  kostele Řevnicích. Sraz u lavičky před kostelem v 9:30. Nedělní školu vedou střídavě tátové Lukáš, Ondřej, Pavel a Marek. Dotazy: Ondřej Klimeš, 724 288 051, [email protected].

Přejít nahoru