Postní almužna

Postní almužna 2023

I letos je možné připojit se k charitnímu projektu Postní almužny. Začátkem postní doby (od 26. února do 16. dubna 2023) budou v kostelích k dispozici papírové postní kasičky. Každý, kdo se k postní almužně připojí, může do kasičky odkládat částky v ceně požitku, který si v postní době odřekne. Přispěje tím potřebným lidem v našem regionu. Záměrem letošní postní almužny je přispět na vzdělávání dětí z potřebných rodin v naší farnosti a také na jejich aktivity ve volném čase. Každá koruna, kterou do kasičky vložíte, tedy pomůže některému dítěti. Kasičky budou v našich kostelech vybírat dobrovolníci Farní charity Řevnice v neděli na Boží hod Velikonoční 9. dubna nebo následující neděli 16. dubna 2023.

Postní almužna 2022

Farní charita Řevnice děkuje všem, kdo se zapojili do postní almužny a v době postní odkládali do papírových kasiček částky v ceně požitku, který si odřekli. Drobné i větší peněžní částky byly do kasiček ukládány s úmyslem pomoci lidem v nouzi.

Postní almužna 2021

Farní charita Řevnice děkuje všem, kdo se zapojili do postní almužny a v době postní odkládali do papírových kasiček částky v ceně požitku, který si odřekli. Drobné i větší peněžní částky byly do kasiček ukládány s úmyslem pomoci lidem v nouzi. Výtěžek postní almužny v  roce 2021 činil 5000 Kč.

Postní almužna 2020

Farní charita Řevnice děkuje všem, kdo se zapojili do postní almužny a v době postní odkládali do papírových kasiček částky v ceně požitku, který si odřekli. Drobné i větší peněžní částky byly do kasiček ukládány s úmyslem pomoci lidem v nouzi. Výtěžek postní almužny v  roce 2020 činil 2000 Kč.

Postní almužna 2019

Farní charita Řevnice děkuje všem, kdo se zapojili do postní almužny a v době postní odkládali do papírových kasiček částky v ceně požitku, který si odřekli. Drobné i větší peněžní částky byly do kasiček ukládány s úmyslem pomoci lidem v nouzi. Výtěžek postní almužny v  roce 2019 činil 8504 Kč.

Postní almužna 2018

Výtěžek postní almužny v  roce 2018 v celé řevnické farnosti činí : 10 251Kč. Peníze byly použity na pomoc lidem v našem okolí , kteří se dostali do tíživé životní situace a zejména jejich dětem.

Postní almužna 2017

Výtěžek postní almužny v  roce 2017 v celé řevnické farnosti činí : 16 406 Kč. Peníze byly použity na pomoc lidem v našem okolí , kteří se dostali do tíživé životní situace a zejména jejich dětem.

Postní almužna 2016

Výtěžek postní almužny v roce 2016v celé řevnické farnosti činí : 13 865 Kč.

Každá korunka, která se našla v kasičkách, byla použita na pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace. Za peníze byly nakoupeny zejména školní pomůcky pro děti žijící v potřebných rodinách.

Přejít nahoru