Kurzy Alfa

Co jsou to kurzy alfa?

Alfa je 11týdenní cyklus neformálních setkání s promluvami a rozhovory nad základy křesťanství v malých skupinkách. Setkání dávají příležitost zastavit se, společně přemýšlet, získat nové přátele.

Je možné poznávat křesťanství zajímavým a zábavným způsobem?
(A) bsolutně pro každého, kdo se chce dozvědět víc o křesťanství.
(L) imonáda aj. občestvení. Společné jídlo dává lidem příležitost se spřátelit.
(F) ůra legrace. Základy víry je možné poznávat uvolněně a s humorem.
(A) tmosféra přátelství, kde se každý může zeptat na co chce.

Alfa je místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou ani nevhodnou, nebo zaujatou.

Na Alfě je nejdůležitější atmosféra přátelství a pohody, kde se všichni cítí dobře.

Podává se malé pohoštění, zpívají se písničky, navazují se zde nová přátelství.

Alfa je pro každého, zvláště pak pro ty, kteří se rozhodli prozkoumat křesťanství, ale i pro ty, kdo si chtějí zopakovat základy víry.

Alfa je pro každého, kdo hledá smysl života.

Kurzy Alfa jsou určené především pro lidi hledající, ale i pro křesťany jsou obohacením a dobrou příležitostí, jak se podělit o své zkušenosti s Bohem a předávat víru dalším lidem.

Kurzy Alfa jsou zadarmo, i když vám nikdo nebude bránit, abyste přispěli na pokrytí výdajů za občerstvení.

Přijdťe se spolu s námi zamyslet nad slovy: dobro, pravda, láska, odpuštění, smysl života, přátelství…

Můžete se připojit i během kurzu nebo přijít jen na jedno setkání.

Beta

Pro velký zájem ALFA pokračuje následným programem BETA.

Kdy: Každé úterý vždy od 9:00 – do 11:00.
Kde: V prostorách fary v Řevnicích, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20.

BETA probíhá formou společenství, kde se společně modlíme, čteme Písmo svaté, sdílíme se a zamýšlíme nad různými tématy, popř. články nebo knihami, které si účastníci sami donesou apod.

Je zde také větší prostor na vzájemné poznávání se. BETA je otevřena všem, i těm zájemcům, kteří se neúčastnili kurzu ALFA a chtěli by patřit do nějakého společenství.

Více o Alfě

Počátky Alfy

Kurzy Alfa vznikly koncem minulého století v Anglii, kde v té době byl velký úbytek lidí v církvi. Kurzy založil Charles Marnham, anglikánský duchovní ve sboru Holy Trinity Brompton v Londýně, když hledal způsob, jak probírat základy křesťanské víry s novými křesťany uvolněným a neformálním způsobem. V roce 1990 převzal Alfu Nicky Gumbel a vytvořil z ní mocný nástroj k šíření evangelia. Nicky v té době vůbec netušil, že se Alfa časem rozšíří po celém světě do všech křesťanských církví. 

V součastnosti

kurzy Alfa probíhají ve 163 zemích světa a jsou přeloženy do 70 jazyků. Probíhají napříč všemi křesťanskými církvemi a denominacemi. Mnoha společenstvím z různých církví přinesly povzbuzení a staly se důvodem trvalého přílivu lidí nově získaných pro víru. Zúčastnily se jich tisíce mužů a žen ve všech věkových kategoriích, hledajících odpovědi na mnoho otázek. Během kurzů poznali Boha jako svého Otce, Ježíše Krista jako svého Zachránce a Pána a Ducha svatého, který přišel, aby v nich přebýval. Anglikánský duchovní Nicky Gumbel je autorem několika velice úspěšných knih o křesťanské víře. Obsah jednotlivých promluv na kurzu Alfa lze nalézt v knize „Otazníky života“. „Vědci budoucnosti budou schopni prodloužit život, ale bude to život, který bude stát za to? Prodloužení života bez vědomí cíle nebo bez radosti, to by bylo pochybné vítězství. “ (úryvek z knihy „Život, který stojí za to“, která vychází z listu apoštola Pavla Filipským) Nicky ve své přednášce pro přípravu týmu Alfy říká: „Centrum křesťanské víry je touha o své víře říkat ostatnímu světu – tím začala první církev, že Ježíš poslal své učedníky. Naším úkolem je přinést evangelium v takovém balení, které je pro dnešní dobu přijatelné a srozumitelné. “ Kurzy Alfa jsou překvapivě úspěšným způsobem zvěstování evangelia blízkým současnému člověku. V České republice kurzy Alfa koordinuje Křesťanská misijní společnost.

Řekli o Alfě

„Jsme postaveni před naléhavou nutnost hledat nové, účinné způsoby evangelizace. Nabídka kurzů Alfa jako jednoho z rozšířených a osvědčených způsobů přichází tedy včas a neměli bychom si ji nechat ujít.“

Mons. František Radkovský, biskup plzeňský

„Pořádání kurzů Alfa změnilo mentalitu našeho společenství. Alfa nám pomohla přestat být zaměřeni sami na sebe a začít víc myslet na své nevěřící sousedy.“

Miloš Poborský, pastor KS Praha

„Kurzy Alfa nechávají člověku, který poznává Boží lásku, dostatečnou svobodu a současně ho velmi přirozeně uvádějí do společenství křesťanů.“

Přemek Kramerius, kapitán Armády spásy

„Kurzy Alfa poskytují jedinečný model pro získávání druhých pro Pána Ježíše, který se postupně osvědčuje i v naší vlasti. Já se z toho upřímně těším.“

Miloš Šolc, kazatel Bratrské jednoty baptistů

„Alfu od jiných podobných iniciativ odlišuje nevtíravý a uvolňující pocit postupného poznávání. A také to, že je tak překvapivě úspěšná.“

Damian Thompson, The Times

„Neznám žádný jiný kurz, který by obsáhl úvod k základům křesťanské víry tak přístupným způsobem a byl tak relevantní pro dnešního člověka.“

David Suchet, britský herec (představitel komisaře Poirota)

„Zjistila jsem, že křesťanství není mrtvé ani nudné. I dnes se nás může dotýkat a měnit naše životy. Můj život se změnil, a jsem proto moc ráda.“

Renata Chwistková, učitelka, Brno

Témata Alfy

► Je křesťanství nudné, nepravdivé a zbytečné? Úvodní dopoledne s Alfou.
► Kdo je Ježíš?
► Proč Ježíš zemřel?
► Jak si mohu být jist svou vírou?
► Proč a jak číst Bibli?
► Proč a jak se modlit?
► Jak nás Bůh vede?
► Jak mohu odolat zlému?
► Proč a jak mluvit o víře s ostatními?
► Uzdravuje Bůh i dnes?
► A co církev? Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?

Kurzy

Na jaře 2010 proběhl v naší farnosti dopolední kurz ALFA.
Na podzim 2010 proběhl v naší farnosti večerní kurz ALFA.
Na Jaře 2011 proběhl dopolední kurz ALFA na Mořině v Dětském domě.
Na podzim 2011 proběhl večerní kurz ALFA v Dobřichovicích v sále Dr. Fürsta.

Přejít nahoru