Kontakty

P. Mgr. Ing. Robert Hanačík, farář: 257 721 861, 603 912 848

P. Mgr. Andrzej Grygiel, farní vikář: 607 953 260  

Adresa: Římskokatolická farnost Řevnice, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 20, Řevnice 252 30

Email: [email protected]

Číslo účtu farnosti: 384783349/0800    (Případné dary na provoz farnosti označte prosím poznámkou „dar“)

Nezapomeňte!

Zájemce o udělení svátosti křtu dětí a svátosti manželství  laskavě  žádáme, aby se ohlásili včas, tj. alespoň dva měsíce předem. Termín pohřbu je nutné konzultovat s duchovní správou a s pohřební službou, dříve než bude zveřejněn.

Mapa

Správce webu: Ondřej Klimeš, [email protected]

Přejít nahoru