Nastavení médií ‹ Farnost Řevnice — WordPress.html

Farní pouť

V sobotu 24. června se opět po delším čase vydáme na farní pouť. Navštívíme Mariánské poutní místo Římov, kde budeme slavit mši svatou asi od 10 hodin, poté bude následovat prohlídka a oběd v restauraci. Dále navštívíme klášter Zlatá Koruna, kde máme zajištěné prohlídky dvou okruhů.

Nastavení médií ‹ Farnost Řevnice — WordPress.html

Eucharistická hodina

Duchovní společenství Arcibiskupství pražského Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner zřídil duchovní společenství věřících Eucharistická hodina. Je to duchovní společenství věřících svěřené pod ochranu sv. Norberta. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na Strahovském opatství premonstrátského řádu. Společenství nemá právní subjektivitu. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v některých farnostech …

Eucharistická hodina Číst dál »

Přejít nahoru