O farní charitě a kontakt

Farní charita Řevnice byla založena při Římskokatolické farnosti Řevnice v roce 1991. V současné době funguje na čistě dobrovolnické bázi, nemá žádné zaměstnance. Naše farní charita se zaměřuje na pomoc lidem v těžké životní situaci. Pravidelně pořádá Tříkrálovou sbírku s cílem podpořit rodiny a jednotlivce, kteří se z různých příčin dostali do hmotné nouze. V roce 2022 jsme se dvakrát zapojili do celostátní akce Sbírka potravin a z této sbírky podporujeme lidi v tíživé životní situaci. V době záplav zapůjčujeme zaplaveným lidem vysoušeče zdiva a podporujeme je i finančně.

Prosíme vás, kteří sami potřebujete pomoci nebo víte o potřebách druhých v naší farnosti, abyste farní charitu kontaktovali a informovali. Nebojte se ozvat, jsme tady pro vás.

Farní charita Řevnice
Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20
IČ 45845271
Číslo účtu: 229694645/0300
Ředitelka: Eva Vaculíková
Email: [email protected]

Farní charita Řevnice neposkytuje zdravotní ani pečovatelskou službu. Tyto služby zajišťuje v našem regionu Farní charita Neratovice, která má svou pobočku v Černošicích a je možné ji kontaktovat ji na telefonech:  251 512 222, 731 610 563 nebo na e-mailu [email protected]

Dále je možné vyhledat Pečovatelskou službu v Řevnicích: tel. 257 721 569, 739 571 947, e-mail: [email protected]Přejít nahoru