Bývalí jáhni v naší farnosti

Od roku 1995 do roku 2008 jsme v naší farnosti měli jáhenské místo, kdy po ukončení studií na Katolické teologické fakultě UK v Praze a zároveň po ukončení přípravy na kněžství v v Arcibiskupském semináři v Praze, k nám do farnosti přicházeli budoucí kněží a dále se zde rok připravovali na přijetí kněžského svěcení.

Formace budoucích kněží začíná v nultém ročníku, kterým každý bohoslovec prochází v olomouckém Teologickém konviktu a pokračuje v semináři. Život seminaristů je postaven na slavení liturgie, zejména Eucharistie, na osobní a společné modlitbě, na rozjímání Božího slova, na bratrské lásce a spravedlnosti. Společným jmenovatelem seminaristů je jejich povolání a touha růst ve svatosti skrze Kristovo kněžství. Svátost kněžství má tři stupně: jáhen, kněz a biskup.

Naši bývalí jáhni k nám pravidelně každý rok přijíždějí na setkání, které probíhá společným slavením mše svaté v kostele v Řevnicích a potom společným setkáním na faře, kdy máme možnost s nimi pohovořit a oni zavzpomínají na své začátky ve službě druhým a Bohu v naší farnosti.

Seznam jáhnů působících v naší farnosti

1995 – 1996Mgr. Ivo Rynda
1996 – 1997Mgr. Karel Biško (✝️ 24.6.2019)
1997 – 1998MgA. Mgr. Konečný Jaroslav
1998 – 1999Mgr. Michal Procházka
1999 – 2000Mgr. Marek Petrigal (Slovensko)
2000 – 2001Mgr. Josef Ptáček
2001 – 2002Dr. Ondřej Salvet
2002 – 2003RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil
2003 – 2004Mgr. Mikuláš Uličný
2004 – 2005Mgr. Peter Kováč
2005 – 2006Benedikt Hudema
2006 – 2007Mgr. Ing. Michal Kimák (✝️ 24.10.2019)
2007 – 2008Mgr. Martin Vlček
Přejít nahoru