Kostel sv. Mauritia (neboli Mořice) v Řevnicích

Pravidelné bohoslužby:

Středa:   18:00 hodin

 

Neděle:    9:30 hodin

Historie

Kostel zasvěcený sv. Mauritiu (neboli Mořici), patrně románský, stál v Řevnicích již v polovině 13.století.
První písemná zmínka o něm je z roku 1253, kdy je uváděn jako farní, náležící k děkanátu Tetín. Zároveň zde stál kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl vysvěcen v souvislosti s tím, že Řevnice věnoval král Václav II. roku 1292 zbraslavskému cisterciáckému klášteru. Snad již r. 1656, bezpečně však r. 1677 stal se filiálním farního kostela v Dobřichovicích. Farním kostelem se stal opět až po 250 letech v roce 1905.

V roce 1747 už byl původní kostel sv. Mauritia natolik schátralý, že bohoslužby  musely být přeneseny do malého kostela Panny Marie. Nakonec byly v roce 1749 oba kostely zbořeny a začalo se s výstavbou nového kostela. Dne 12. listopadu 1752 právě dokončený kostel vysvětil velmistr křižovnického řádu Julius František Waha a sloužil v něm také první mši. V roce 1842 musel být nový kostel opraven, neboť se v něm objevily trhliny. Další, tentokrát generální opravy se kostel dočkal až na začátku 20. století  v letech 1904-05.

Kostel sv. Mauritia je jednolodní barokní stavba uprostřed starého hřbitova. Na klenbě jsou fresky z doby dokončení kostela v r. 1752 a ze stejné doby sloupový oltář s obrazem od A. Wenzela (1881): Kristus podává prapor sv. Mauritiovi. Je to kopie obrazu, který se nacházel na zadní straně oltáře. Po stranách obrazu jsou sochy sv. Floriána     a Šebestiána. Kazatelna pochází také z roku 1752 s reliéfem: Kristus brání své ovce před šelmami. Vyřezávané dubové lavice byly pořízeny o rok později. V čele lavic jsou vyřezány znaky řádu křižovniků, v bocích medailony s reliéfy světců a znaky cechů.

Patronem kostela je dodnes řád Křížovníků s červenou hvězdou.