Mořina - kostel sv. Stanislava

Pravidelné bohoslužby:

se nekonají

Historie

Mořina (původně Velká Mořina) je doložena v polovině 14. století jako majetek emauzského kláštera. Leží asi 2 km severovýchodně od hradu Karlštejn.
V roce 1359 patřil dvůr Mořina malíři Karla IV. M. Wurmserovi a později pravděpodobně vlastnil dvorec významný gotický malíř Mistr Theodorik, který je mimo jiné autorem výzdoby kaple Sv. Kříže na Karlštejně.

Původně gotický kostel sv. Stanislava založený císařem Karlem IV. v roce 1353 byl v 18. století barokně přestavěn. Jde o jednolodní kostel s trojboce zakončeným presbytářem a hranolovou věží. Kolem kostela je hřbitov s pěknou branou. U kostela rostou dvě památné lípy malolisté o stáří 200 a 100 let a obvodech kmenů 470 a 230 cm. Lípy jsou chráněné v kategorii Památné stromy.