Poslední bohoslužba v letošním roce na Mořině bude v sobotu 31. srpna

Datum: 31. 08. 2019
Čas : 17:00 hodin
Místo : kostel Mořina