Postní kající bohoslužba

Datum: 23.3.2018
Čas : 17:00 hodin Řevnice, 19:00 hodin Všenory
Místo : kostel

spojená s individuální svátostí smíření s možností výběru zpovědníka. Mše svatá nebude.


Sobota 24. 3. 2018 od 9.30 hod. - kostel v Dobřichovicích