Zajímavosti

Zprávy z Osova
V sobotu 28. listopadu odpoledne jsme se sešli v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Osově, abychom hudbou přivítali nadcházející advent. Adventní koncert Luxoriosa res se zde stal již tradicí, o jeho program se téměř pokaždé stará pan Petr Kafka, učitel a muzikant, který má velký cit pro dramaturgii, takže jeho nabídka je vždy pestrá a kvalitní. Na akordeon zahráli žáci ZUŠ Dobříš, dále jsme slyšeli žesťový kvartet, trio Pražské barokní harmoniky, mužský soubor Kolorit i dětské soubory Kopretiny a Kamínek.  Vyslechli jsme skladby klasické i moderní, mimo jiné J.S. Bacha, J. I. Linka, L. Koželuha, B. Smetany, J. Bílka, P. Kafky či J. Lennona. Účinkující i posluchači ve velmi studeném dni trochu trpěli zimou, přesto se celá akce nesla ve sváteční a příjemné atmosféře.

O tři týdny později, 19. prosince, proběhlo Zpívání u jesliček - vánoční koncert pro děti i dospělé. Účinkovali rovněž děti i dospělí, kteří vedle skladeb klasických zahráli řadu vánočních písní a koled. Milým překvapením bylo hraní na rozloučenou před kostelním vchodem, které obstarali P. Kafka a V. Bolina. Každé dítě dostalo malý dáreček a připraveno bylo i drobné pohoštění.

22. prosince navštívily již tradičně děti z osovské MŠ a ZŠ krásné starodávné jesličky, u kterých si i ty nejmenší zazpívaly koledy. Bylo hezké a překvapující, že děti téměř bez výjimky znaly biblický příběh a dokázaly o něm vyprávět.

Na Štědrý den o půlnoci jsme se sešli na slavnostní bohoslužbě, kterou celebroval P. Karel Biško. Mši doprovázel dechový soubor svými vánočními písněmi a koledami. Kostel byl zcela zaplněn.

Řada lidí si přišla prohlédnout jesličky věnované kostelu rodinou Kloučkovou před téměř 150 lety.


Čtvrtá neděle adventní

https://www.krestanskevanoce.cz/index.php?pg=aktuality&id=634

Třetí neděle adventní

https://www.krestanskevanoce.cz/index.php?pg=aktuality&id=633

Druhá neděle adventní

https://www.krestanskevanoce.cz/index.php?pg=aktuality&id=632

První neděle adventní

https://www.krestanskevanoce.cz/index.php?pg=aktuality&id=628