Pravidelné akce

Výuka náboženství - školní rok 2018/2019

ZŠ Černošice – Mokropsy   pondělí  13:00 – 14:00 hodin  1. - 4. třída
                                             úterý       14:00 – 15:00 hodin  5. - 9. třída

ZŠ Dobřichovice                  pondělí  14:30 – 15:30 hodin

ZŠ Všenory                          pátek      13:00 – 14:00 hodin

Katechetka Mgr. Jana Sluková - tel.č. 777 970 013

Příležitost ke svátosti smíření
Všední den ve všech kostelích přede mší sv., nebo dle osobní domluvy s knězem.

Setkávání nad Písmem – společenství Beta
Úterý 9:00–11:00, fara v Řevnicích (nedělní liturgické texty, diskuze, modlitba).

Charismatické společenství                                                                                                                                 čtvrtek od 18:00 hodin, fara v Řevnicích. Bližší informace podá Marika Potoček, 608 980 324,                                  marika-potocek@volny.cz

Mše svatá v domově důchodců v Dobřichovicích
Čtvrtek 15:00 - nepravidelně dle domluvy.  Vždy bude oznámeno po nedělní mši svaté.

Modlitba růžence
Středa a neděle půl hodiny před začátkem mše sv. v  kostele Řevnicích.

Společenství Navštívení P. Marie
pátek 11:00 - 12:00 hod., fara v Řevnicích (růženec, korunka k Božímu milosrdenství)

Krátká adorace
Pátek po mši sv. v  kostele v Řevnicích.