Pravidelné akce

Výuka náboženství - školní rok 2016/2017

ZŠ Černošice – Mokropsy  v pondělí od 13:00 hodin  1.- 4. třída

                                             v úterý od 14:20 hodin  - 5. - 9. třída

ZŠ Dobřichovice                   v pondělí  od 14:45 hodin

ZŠ Všenory                           ve čtvrtek od 13:00 hodin

Katechetka Mgr. Jana Sluková - tel.č. 777 970 013

Příležitost ke svátosti smíření
Všední den ve všech kostelích přede mší sv., nebo dle osobní domluvy s knězem.

Setkávání nad Písmem – společenství Beta
Úterý 9:00–11:00, fara v Řevnicích (nedělní liturgické texty, diskuze, modlitba).

Mše svatá v domově důchodců v Dobřichovicích
Čtvrtek 15:00 - nepravidelně dle domluvy.  Vždy bude oznámeno po nedělní mši svaté.

Krátká adorace
Pátek po mši sv. v  kostele v Řevnicích.

Modlitba růžence
Středa a neděle půl hodiny před začátkem mše sv. v  kostele Řevnicích.

Společenství Navštívení P. Marie
pátek 10.30–11.30 h, fara v Řevnicích (růženec, korunka k Božímu milosrdenství)