Postní almužna

Postní almužna

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Peníze za požitky, které si lidé během postu odřeknou, mohou vkládat do malých papírových kasiček - tzv. Postniček.  Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá je projevem lásky.

Postní almužna 2019

Farní charita Řevnice děkuje všem, kdo se letos připojili postní almužně a odkládali do kasiček (postniček) částky v ceně požitku, který si odřekli. Do této dobrovolné duchovní formace se letos opět zapojili farníci z Dobřichovic, Všenor, Řevnic, Osova a Karlštejna. Celkem se v kasičkách nashromáždilo 10 251 Kč. Tato částka bude využita pro děti z potřebných rodin, kterým ve spolupráci se školami přispějeme na učební pomůcky, školní potřeby a vzdělávací kroužky. Každá korunka, která byla do kasičky vložena, pomůže tedy některému dítěti ke vzdělání.

Postní almužna 2018

Farní charita Řevnice děkuje všem, kdo se letos připojili k postní almužně a odkládali do kasiček částky v ceně požitku, který si odřekli. Do této dobrovolné duchovní formace se letos zapojili farníci z Dobřichovic, Všenor, Řevnic, Osova a Karlštejna. Celkem se v kasičkách nashromáždilo 11 610 Kč. Tato částka bude využita pro děti
z potřebných rodin, kterým ve spolupráci se školami přispějeme na učební pomůcky a vzdělávací kroužky. Každá korunka, která byla do kasičky vložena, pomůže tedy některému dítěti ke vzdělání.

Postní almužna 2016

Moc děkujeme všem, kteří si v období postní doby něco odřekli a peníze dali do postní kasičky. Letos v celé řevnické farnosti bylo v postních kasičkách celkem 13 865 Kč. Peníze budou použity na nákup především školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin.

Postní almužna 2015

Farní charita Řevnice děkuje všem, kdo se zapojili do postní almužny a v době postní odkládali do papírových kasiček částky v ceně požitku, který si odřekli. Drobné i větší peněžní částky byly do kasiček ukládány s úmyslem pomoci lidem v nouzi. Výtěžek postní almužny v celé řevnické farnosti činí 5 464 Kč.

Každá korunka, která se našla v kasičkách, bude použita na pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace. Za peníze budou nakoupeny zejména školní pomůcky pro děti žijící v potřebných rodinách.

Postní almužna 2014

Výtěžek postní almužny v celé řevnické farnosti činí 8 448 Kč. Kolem nás žijí lidé, kteří se dostali do tíživé životní situace a každá koruna, kterou jste do kasičky vložili, bude vynaložena na to, aby se jim ulehčilo. Za peníze budou nakoupeny zejména školní pomůcky pro děti žijící v potřebných rodinách.