Pomoc rodině po požáru

V Černošicích nedávno vyhořel byt, v němž bydlí Josef Linhart a Margaret (facebooku známá jako Margaret M. Glutenfree). Tento pár je zakladatelem sdružení POMOC OD SRDCE, které dlouhodobě a účinně pomáhá onkologicky nemocným, samoživitelům, lidem postižených tornádem apod. Nyní potřebují pomoc oni sami. Byt této rodiny se čtyřmi dětmi je neobyvatelný. Co nezničil oheň, to poškodil kouř. Hašením byl starý dům prolit vodou a propadají se v něm stropy. Margaret v době požáru vezla do tornádem postižených vesnic na Moravě jídlo lidem, trpícím potravinovými alergiemi, aby v této těžké době měli, co jíst. Farní charita Řevnice prosí o finanční příspěvky této rodině, aby si mohli co nejdříve obnovit svůj domov. Příspěvky v jakékoli výši můžete poslat na účet Farní charity Řevnice: číslo účtu: 229694645/0300, variabilní číslo 12 Všem dárců ze srdce děkujeme. Rádi vám vystavíme potvrzení o daru, abyste si mohli hodnotu daru odečíst z daňového základu. K tomu potřebujeme, abyste nám sdělili jméno a adresu. Můžete je uvést do poznámky bankovního příkazu nebo nám ho sdělit e-mailem či telefonicky.