Pečeme pro zdravotníky

Podpořit zdravotníky v jejich obtížné službě za současné pandemie se rozhodla Farní charita Řevnice akcí „Pečeme pro zdravotníky“. Cílem je vyjádřit, jak si vážíme práce zdravotních sester a lékařů, na nichž závisí, kolik životů bude ještě stát současná pandemie. Upéci jim domácí pečivo a nakoupit z charitních prostředků ovoce, to se ukázalo jako úkol, který dokáže zvládnout i naše malá dobrovolnická charita.
Hospodyňky z charitního společenství velmi rychle napekly spoustu sušenek, koláčků, rohlíčků, lineckých koleček, jablečných závinů i sýrových tyčinek a dalších dobrot. K pečivu jsme nakoupili ovoce a džusy a v pondělí 16. listopadu jsme vše dovezli na pracoviště KARIM (Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) VFN v Praze. Zdravotníci byli mile překvapeni, kolik lidí na ně myslí.
O týden později jsme podobný slaďoučký náklad dovezli také do oddělení ARO v Thomayerově nemocnici v Krči.  I tam si lékaři a sestry pochvalovali, jak pozorní jsou lidé z našeho kraje.
Poté jsme získali kontakt na karanténní oddělení Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Lékaři a sestry zde nyní pracují pod velkým tlakem, protože se tam léčí mnoho těžkých pacientů s nemocí Covid-9. Rozhodli jsme se rozšířit tým „pekařů“ a vyzvali jsme k pečení také členy facebookové skupiny Sousedé od Berounky. To se ukázalo jako šťastný krok. Na naši výzvu zareagovalo dalších pět ochotných hospodyněk. A tak jsme již 7. 12. opět vyrazili na cestu a dovezli do Střešovic dobrůtky, které s láskou připravily hospodyňky od Berounky.

Další příležitostí podpořit zdravotníky bude zase v lednu. Na kontakt eva.vaculikova@gmail.com se může ozvat každý, kdo má chuť se do této akce zapojit, ať již tím, že upeče, nebo pečivo doveze zdravotníkům. Uvítáme i kontakty na pracoviště, která je vhodné podpořit sladkým darem. Akci „Pečeme pro zdravotníky“ je možné podpořit také finančním darem na účet: 229694645/0300.

Eva Vaculíková, Farní charita Řevnice