Kaple svatého Judy Tadeáše v Dobřichovicích

Pravidelné bohoslužby:

Čtvrtek: 18:00 hodin

Neděle: 11:00 hodin

Historie

Kaple svatého Judy Tadeáše tvoří západní křídlo dobřichovského zámku. Jedná se o jednolodní barokní stavbu se čtvercovou předsíní. První zmínka o tvrzi, která chránila brod přes řeku Berounku, pochází z r. 1420. Na místě bývalé tvrze dal velmistr řádu Křižovníků s červenou hvězdou Hynek Berka z Dubé postavit renesanční zámek, který sloužil jako letní sídlo velmistrů. Zámek utrpěl za třicetileté války, v roce 1639 byl vypálen Švédy a z velké části pobořen. V roce 1679 za velmistra řádu Jiřího Ignáce Pospíchala byl zámek znovu vystavěn a byla přistavena kaple sv. Judy Tadeáše. O sto let později zámek opět vyhořel, v zápětí byl však znovu vystavěn. Na původním renesančním základu byl objekt přestavěn do dnešní, pozdně barokní podoby, kdy byla také přistavěna zámecká věž.

V současnosti je zámek opět majetkem Křižovníků s červenou hvězdou, kteří jej postupně opravují.