Bývalí jáhni v naší farnosti

Od roku 1995 do roku 2008 jsme v naší farnosti měli jáhenské místo, kdy po ukončení studií na Katolické teologické fakultě UK v Praze a zároveň po ukončení přípravy na kněžství v v Arcibiskupském semináři v Praze, k nám do farnosti přicházeli budoucí kněží a dále se zde rok připravovali na přijetí kněžského svěcení.

Formace budoucích kněží začíná v nultém ročníku, kterým každý bohoslovec prochází v olomouckém Teologickém konviktu a pokračuje v semináři. Život seminaristů je postaven na slavení liturgie, zejména Eucharistie, na osobní a společné modlitbě, na rozjímání Božího slova, na bratrské lásce a spravedlnosti. Společným jmenovatelem seminaristů je jejich povolání a touha růst ve svatosti skrze Kristovo kněžství. Svátost kněžství má tři stupně: jáhen, kněz a biskup.

Naši bývalí jáhni k nám pravidelně každý rok přijíždějí na setkání, které probíhá společným slavením mše svaté v kostele v Řevnicích a potom společným setkáním na faře, kdy máme možnost s nimi pohovořit a oni zavzpomínají na své začátky ve službě druhým a Bohu v naší farnosti.

Seznam  jáhnů působících v naší farnosti

1995 - 1996 Mgr. Ivo Rynda
1996 - 1997 Mgr. Karel Biško + 24.6.2019
1997 - 1998 MgA. Mgr. Konečný Jaroslav               http://www.farnostvlasim.cz
1998 - 1999 Mgr. Michal Procházka                         http://www.farnostjanovice.cz/
1999 - 2000 Mgr. Marek Petrigal                              Slovensko
2000 - 2001 Mgr. Josef Ptáček                                 http://www.CentrumBarrandov.cz
2001 - 2002 Dr. Ondřej Salvet                                  http://www.kolodeje.farnost.cz
2002 - 2003 RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil    http://farnost.petrovice.org
2003 - 2004 Mgr. Mikuláš Uličný                              farnost Smečno
2004 - 2005 Mgr. Peter Kováč                                  http://www.farnostneratovice.cz
2005 - 2006 Benedikt Hudema                                 http://farnostsvvojtech.websnadno.cz
2006 - 2007 Mgr. Ing. Michal Kimák + 24.10.2019
2007 - 2008 Mgr. Martin Vlček                                 http://www.farnost-sedlec-prcice.cz/