Farní pouť na Svatou Horu.

Datum: 07. 08. 2021
Čas :
Místo : Svatá Hora

V sobotu 7. srpna se bude konat, tak jako každý rok, pouť na Svatou Horu. Zájemci přihlašujte se u P. Roberta Hanačíka.