První svaté přijímání dětí

Datum: 9. 6. 2019
Čas : při mši sv. od 8:00 hodin ve Všenorech
Místo : v 11:00 hodin při mši sv. v Dobřichovicích

Neděle 9. 6. při mši sv. o Slavnosti seslání Ducha Svatého v 8:00 v kostele sv. Václava ve Všenorech
a v 11:00 v kostele sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích.