Setkání seniorů

Datum: 15. 02. 2019
Čas : 15:00 hodin
Místo : fara Řevnice

V případě velmi nepříznivého počasí bude tento termín změněn a ohlášen
v kostelích a na webových stránkách.