Svatoludmilská pouť na Tetíně

Datum: 22.09.2018
Čas : mše sv. od 11 hodin, program začíná v 9 hodin
Místo : Tetín

Od 9:00 do 10:00 hodin možnost uctění lebky svaté Ludmily v kostele sv. Ludmily.

Od 11:00 hodin mše svatá za přítomnosti vzácné relikvie ze svatovítského pokladu

celebruje P. Mgr. ing. Michal Němeček- děkan Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Od 12:45 do 14:30 hodin možnost uctění lebky svaté Ludmily.

 

Celodenní program je na stránkách https://www.farnostberoun.cz/node/305Zdroj: https://berounsky.denik.cz/z-regionu/lebka-svate-ludmily-se-na-den-vrati-na-tetin-20180814.html