Setkání s bývalými řevnickými jáhny

Datum: 20.10.2018
Čas : od 10:00 hodin mše svatá a poté setkání na faře
Místo : kostel sv. Mauritia v Řevnicích

Všichni jste srdečně zváni!

V Mozaice je uvedeno chybné  datum!!!