Poutní mše svatá na hradě Karlštejně

Datum: 19.08.2018
Čas : 16:00 hodin
Místo : v kapitulním kostele Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně

Poutní mše svatá s liturgií slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.

Mši svatou bude celebrovat P. Maxmilián Jaroslav Kašparů se členy kapituly.
Bohoslužbu bude na varhany doprovázet Lukáš Petřvalský, titulární varhaník.

Bohoslužba u sv. Palmácia v Karlštejně ten den nebude.