Adventní duchovní obnova

Datum: 08. 12. 2019
Čas : od 14:00 hodin
Místo : fara Řevnice

Druhou neděli adventní odpoledne se bude na faře konat adventní duchovní obnova, kterou povede P. Mgr. Andrzej Grygiel, náš farní vikář

Všichni jste srdečně zváni.