Adventní kající bohoslužba

Datum: 16.12.2017
Čas : 9:30 hodin
Místo : Kaple svatého Judy Tadeáše Dobřichovice

spojená s individuální svátostí smíření s možností výběru zpovědníka.